#94 👨‍💻 Ray Dalio: Změna světového řádu

🎧 Listen now | Ray Dalio napsal knihu Principles for Dealing with the Changing World Order. Při této příležitosti vytvořil také velmi názorné video. V tomto videu je shrnutí knihy do krátkého grafického formátu.

Listen →