#35: Srovnání Covid krize s velkou…

Covid krize se občas srovnává s Velkou hospodářskou krizi 1929, též nazývanou Velkou depresí. Proto se zkusím podívat na podobnosti i na odlišnosti.

Read →